thay dầu khi nào là đúng nhất

Ở Việt Nam, ô tô đi bao lâu thì cần nên thay dầu?

Kia sử dụng dầu thông số 5W40, còn động cơ diesel là 10W30. Các hãng xe bình dân khuyến cáo nên thay dầu động cơ ở 1.000 km đầu tiên và 5.000 km tiếp theo. Bentley và Lamborghini thì sau mỗi 10.000 km. Dầu cho động cơ xe hơi có tác dụng làm giảm ma